Koneurakointia moneen lähtöön mm.

  • Maanajo
  • Louhinta
  • Lavettisiirrot
  • Murskeiden ja hiekan seulonta
  • Pyöräkuormaaja työt
  • Haja-asutusalueiden jätevesien maasuodatus- ja imeytyskentät
  • Rakennusten pohjatyöt
  • Pihojen kokonaisurakointi
  • Rakennusten purkutyöt
  • Kuiviketurpeen levitys tarhojen alle
Kuva - Rakennus hajalle